Meten is weten.

Een snel en efficiŽnt verslaggevingtraject is van groot belang voor ook uw onderneming. Ondersteund door adequate hulpmiddelen zijn wij in staat om u te ondersteunen bij het samenstellen van zowel tussentijdse- als jaarcijfers.

Jaarcijfers die voldoen aan de (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Tussentijdse cijfers die voldoen aan uw eisen en wensen ten aanzien van inhoud en vergelijkingen met voorgaande periodes en/of begrotingen.

Tussentijdse cijfers die niet alleen inzicht geven in de ontwikkelingen van uw opbrengsten en kosten, maar u bijvoorbeeld ook diepgaand inzicht bieden in het verloop van uw kostprijs (op onderdelen).

Tussentijdse cijfers die daarbij elke keer opnieuw op een doordachte wijze doorgerekend worden naar de toekomst. Prognoses gericht op de nabije toekomst maar desgewenst ook gericht op de meerjarige langere termijnen.

 

 

 

WVR Advies B.V. | Neterselsedijk 11 | 5094 BC | Lage Mierde | T 013 Ė 8440116 | info@wvradvies.nl

Design M. Rovers, Disclaimer, Algemene Voorwaarden